Heminredningsskolan

Interiör och trender för hemmet

Vilket skydd ger din säkerhetsdörr?

En vanlig orsak till att installera säkerhetsdörr är att minska risken för att inbrott ska ske. Men inom denna kategori av dörrar ges även en rad olika andra säkerhetsaspekter. Innan de köps in behövs därmed en behovsanalys genomföras över vilken säkerhet som krävs.

EMI- & EMP

Om det i en fastighet finns utrustning som kan störas ut av elektriska eller magnetiska störningar behöver både väggar och dörrar skapa ett ”skalskydd”. I annat fall kan utrustningen störas ut av fientlig makt, terrorister eller vid kriminalitet. Vanligtvis finns dessa dörrar vid samhällsviktiga instanser som exempelvis delar av sjukhus och ledningscentraler för flyg. Men även inom militäranläggningar behöver detta skydd finnas och inte minst då den digitala krigsföringen ökar mer över tid.

Säkerhetsdörr med fjärr- och tidsstyrda lås

Genom att ha fjärrstyrt lås kan låset styras vi en app av den som har rätten att hantera låset. På detta sätt kan en person vara ansvarig för vilka som passerar dörren utan att själv vara på plats. Med videoövervakning vid dörren går det att se vem som står utanför och därmed vem som släpps in. Med ett slussningssystem skapas en säkerhet att enbart en person kommer in.

Explosionsskyddade dörrar

Explosionsskyddade dörrar används bland annat på militära anläggningar, skyddsanordningar och kraftverk. De klassificeras utifrån en europeiska standarden EN 13123-1. De fyra klasser som finns att välja på är följande:

 • EPR 1
 • EPR 2
 • EPR 3
 • EPR 4

Säkerhetsdörr mot skott och explosion

I Sverige är det än så länge relativt låg efterfrågan på säkerhetsdörrar som är skottsäkra eller explosionssäkra. Det innebär en högre kostnad och få privatpersoner eller företag anser att detta mycket höga skydd krävs. Men det finns ett undantag. Främst är det militära anläggningar men även till byggnader som anses vara strategiska utifrån ett samhällsskydd. De skottsäkra dörrarna klassas utifrån EN 1522 beroende på vilka vapen som kan användas utan att dörren kan forceras.

 • Klass FB3
  Kan klara av skott från 357 Magnum med tre slags olika ammunition.
 • Klass FB4
  Kan klara av skott både från 357 Magnum och 44 Magnum. Även detta med samma slags ammunition.
 • Klass FB6
  Den högsta klassen av skottsäkra säkerhetsdörrar och hanterar automatkarbiner med en kaliber av 7,62*51 m.m. Därmed klarar dörren en AK4 eller AK5.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Heminredningsskolan

Tema av Anders Norén