Kategori: Säkerhet

Vilket skydd ger din säkerhetsdörr?

En vanlig orsak till att installera säkerhetsdörr är att minska risken för att inbrott ska ske. Men inom denna kategori av dörrar ges även en rad olika andra säkerhetsaspekter. Innan de köps in behövs därmed en behovsanalys genomföras över vilken säkerhet som krävs. EMI- & EMP Om det i en fastighet finns utrustning som kan störas ut av elektriska eller magnetiska störningar behöver både väggar och dörrar skapa ett ”skalskydd”. I annat fall kan utrustningen störas ut av fientlig makt, terrorister eller vid kriminalitet. Vanligtvis finns dessa dörrar vid samhällsviktiga instanser som exempelvis delar av sjukhus och ledningscentraler för flyg. Men även inom militäranläggningar behöver detta skydd finnas och inte minst då den digitala krigsföringen ökar mer över tid. Säkerhetsdörr med fjärr- och tidsstyrda lås Genom att ha fjärrstyrt lås kan låset styras vi en app av den som har rätten att hantera låset. På detta sätt kan en person vara ansvarig för vilka som passerar dörren utan att själv vara på plats. Med videoövervakning vid dörren går det att se vem som står utanför och därmed vem som släpps in. Med ett slussningssystem skapas en säkerhet att enbart en person kommer in. Explosionsskyddade dörrar Explosionsskyddade dörrar används bland annat på militära anläggningar, skyddsanordningar och kraftverk. De klassificeras utifrån en europeiska standarden EN 13123-1. De fyra klasser som finns att välja på är följande: EPR 1 EPR 2 EPR 3 EPR 4 Säkerhetsdörr mot skott och explosion I Sverige är det än så länge relativt låg efterfrågan på säkerhetsdörrar som är skottsäkra eller explosionssäkra. Det innebär en högre kostnad och få privatpersoner eller företag anser att detta mycket höga skydd krävs. Men det finns ett undantag. Främst är det militära anläggningar men även till byggnader som anses vara strategiska utifrån ett samhällsskydd. De skottsäkra dörrarna klassas utifrån EN 1522 beroende på vilka vapen som kan användas utan att dörren kan forceras. Klass FB3 Kan klara av skott från 357 Magnum med tre slags olika ammunition. Klass FB4 Kan klara av skott både från 357 Magnum och 44 Magnum. Även detta med samma slags ammunition. Klass FB6 Den högsta klassen av skottsäkra säkerhetsdörrar och hanterar automatkarbiner med en kaliber av 7,62*51 m.m. Därmed klarar dörren en AK4 eller AK5.

Allt fler sätter in larm i lägenheten

Lägenhetslarm blir ett allt vanligare skydd mot inbrott och brand. Experter uppmanar dock att dessutom se över dörrar och lås. Det är många lägenhetsinnehavare som valt att larma sin lägenhet. De menar att lägenhetslarmet har gjort att de känner sig tryggare både när de är hemma och när de är borta. I den här texten berättar vi mer om lägenhetslarm! Lägenhetslarm ökar i popularitet Många som installerar lägenhetslarm har själva inte drabbats av inbrott men de flesta av oss känner säkert någon som har och har blivit oroliga på grund av det. Dessutom har media på sisa tiden rapporterat mycket om inbrott i lägenheter. Dessutom har bränder i lägenheter uppmärksammat, något som ett larm också kan varna om. Detta kan vara orsaker till att lägenhetslarmet har blivit så populära. Larmföretag stödjer statistiken och vittnar om att just lägenhetslarm i dag är betydligt vanligare än för några år sedan. Larm i lägenheter har ökat i hela Sverige men ökningen i Stockholm är mycket kraftigare. De flesta som hör av sig till larmföretag är oroliga och har hört om inbrott av vänner och bekanta där de bor och vill skydda sig. Ökningen har framförallt skett de senaste åren. Många installerar lägenhetslarm för att de avskräcker tjuven. Ett inbrott går ju väldigt snabbt men ett bra larm kan definitivt avskräcka och göra dem båda stressade och rädda. Larmet gör dessutom att man inte bara behöver förlita sig på sina grannar när man är borta. Men det gör också att man känner mig säker när man är hemma och när man sover. Fungerar lägenhetslarm? Men kan man verkligen lita på det finns väktarpatruller redo att rycka ut när larmet går? Det finns inte några bestämda tider för hur snabb väktare kan åka till en plats. Men det här är något som är fördel haft, även om det låter bristfälligt: Det viktiga är att tjuven aldrig kan veta hur lång tid det tar. När tjuven förstår att han är upptäckt avbryter han ofta inbrottet. Och om man kan bekräfta att det verkligen är ett inbrott tar larmcentralen också direktkontakt med polisen. Det finns få studier som tydligt visar vilken effekt ett lägenhetslarm har. Många experter menar att lägenhetslarm är ett bra skydd men att andra åtgärder kan vara viktigare. Ett larm hindrar aldrig en tjuv från att komma in. Däremot kan det ha en avskräckande effekt och risken för tjuven att bli upptäckt ökar. Men innan man satsar pengar på ett lägenhetslarm bör man ha sett över sitt övriga inbrottsskydd. Ett bra skalskydd är extremt viktigt.