Heminredningsskolan

Interiör och trender för hemmet

Så skapar du högre säkerhet vid ett elarbete

Att utföra ett elarbete är inte alltid lätt, speciellt inte om det är ett rätt stort och omfattande arbete som kräver mycket kunskap, speciella redskap och diverse material. De allra flesta elarbeten, förutom ett fåtal små sådana, måste faktiskt utföras av en behörig elektriker, vilket det till och med finns en lag på. Anledningen är helt enkelt att el inte är något att leka med, och det minsta snedsteg som man gör kan rent ut sagt vara livshotande. Även en elektriker i Skellefteå måste vara vaksam och försiktig vid ett elarbete, och trots att de har mycket kunskap och erfarenhet kan ett omfattande jobb vara farligt även för dem. Oavsett om du själv ska utföra ett av de mindre men godkända elarbeten eller om en elektriker ska göra ett större sådant finns det vissa saker man kan göra för att öka säkerheten.

Säkerhet vid elarbete

För att en reparation eller elinstallation i Skellefteå ska gå så säkert och korrekt till som möjligt är det viktigt att man har koll på de säkerhetsfrågorna som råder när det kommer till just elarbeten. Oavsett om det är en elektriker i Skellefteå som ska utföra arbetet eller om du faktiskt själv har behörighet att göra det finns det en del saker att tänka på, som både ser till att arbetet görs på bästa sätt och att det går så säkert till som möjligt.

 • Kunskap och försiktighet
  En av de mest grundläggande faktorerna till att ett elarbete eller en elinstallation går fel till är att den som ska utföra arbetet inte har de rätta kunskaperna, eller att man helt enkelt inte är tillräckligt försiktig. De allra flesta elarbeten är rätt svåra, och de kan rent ut sagt vara farliga om man inte vet hur de ska hanteras på rätt sätt. Se till att anlita en behörig elektriker med bred kunskap för ett elarbete, och att du inte ens gör de minsta arbetena själv om du inte vet hur det ska gå till.
 • Behöriga elektriker för korrekt installation
  För att elinstallationen inte ska bli fel och inte innebära någon risk eller fara är det viktigt att den som utför elarbetet har behörighet för att göra det. De allra flesta elektrikerna på marknaden har behörighet, men de finns faktiskt de som inte har det. Kolla upp detta innan installationen så att den blir korrekt, för det är faktiskt du som fastighetsägare som ansvarar för att elen är installerad på rätt sätt och att den funkar som det ska.
 • Tveka inte om du är osäker
  Vi kan inte nog med att poängtera vikten i att du aldrig bör utföra ett elarbete på egen hand om du är minsta osäker på hur det ska utföras. När det kommer till mindre arbeten som man faktiskt får utföra själv, så som att byta en glödlampa, kan även det innebära en viss fara om det görs på fel sätt. Vårt bästa tips för att öka säkerheten vid ett elarbete är alltså att alltid anlita en behörig elektriker i Skellefteå, eller motsvarande stad, då en elinstallation eller reparation ska utföras. Och ge dig aldrig in i något om du är minsta osäker, det är inte värt att chansa och ta några onödiga risker bara för att det ska gå snabbt eller kosta mindre!
 • Stäng av el och utrustning innan arbetet
  Det här gäller oavsett vilken typ av elarbete som ska utföras, och även oavsett om du själv ska göra ett av de här mindre godkända elarbeten eller om en elektriker ska hjälpa dig. Att stänga av strömmen och att kontrollera att all utrustning är spänningslös innan arbetet sätter igång kan faktiskt vara avgörande för säkerheten, så detta bör du alltid göra innan du eller någon annan ska pilla med elen. Är det nödvändigt bör du också avlägsna propparna.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Heminredningsskolan

Tema av Anders Norén