Heminredningsskolan

Interiör och trender för hemmet

Fasadrenovering – när, hur, varför?

Börjar fasaden på huset se sliten och trist ut, eller har du kanske köpt ett stort renoveringsobjekt? Fasaden är husets yttersta skal – dess funktioner är otroligt viktiga och därför är det såklart också viktigt att fasaden lever upp till en viss standard. Om inte kan den behöva bytas ut helt och men det kan också räcka med en fasadrenovering. Men hur vet man när det är dags, och hur går det till och varför är det så viktigt?

Tecken på att det är dags för fasadrenovering

Har man ett hus är det viktigt att hålla koll på och sköta om sin fasad, något som lätt glöms bort. Fasaden är som sagt husets skal och det får utstå mycket – hårt väder i form av blåst, regn och snö, temperaturomställningar och ibland olika typer av angrepp. Det finns flera tecken att leta efter som kan tyda på att det är lägligt att genomföra en fasadrenovering:

  • Fuktiga partier
  • Röta
  • Sprickor
  • Angrepp från till exempel alger eller mögel

Därför är det viktigt

Varför det är viktigt att genomföra en fasadrenovering när behovet finns behöver kanske ingen närmare förklaring. Det är helt enkelt för att problemen inte ska bli större. Är det fukt man drabbats av tränger det tids nog in genom väggarna och skadorna blir betydligt mer omfattande. Fasaden behöver vara i gott skick för att ge huset ett bra skydd, helt enkelt!

Så går det till

En fasadrenovering är ett ganska omfattande arbete men det beror också lite på vilket material det gäller. En träfasad är relativt enkelt att byta ut, eftersom det bara är att riva loss den skadade panelen och ersätta med ny. Det går att genomföra en fasadrenovering även på puts och tegel, och många skulle nog säga att det sistnämnda är det mest besvärliga. Här knackar man loss gammal fog på dom ställen där det behövs och ersätter med ny, och detsamma gäller dom tegelstenar som skadats på ett eller annat vis, till exempel av fukt. Är fasaden i riktigt dåligt skick blir det såklart mycket mer jobb, oavsett material, än om det är en välskött fasad med bara få skador. I vissa fall behöver bara små delar bytas ut vid en fasadrenovering, och i andra fall behöver mer eller mindre hela fasaden renoveras och bytas ut.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Heminredningsskolan

Tema av Anders Norén